Vizyonumuz & Misyonumuz

VİZYONUMUZ

      Bilgi teknolojilerinin ve değişimin hızla geliştiği bir ortamda daha organize hale gelen Güvenlik ve koruma faaliyetlerinin modern, teknolojik ve profesyonel yöntemlerle yapılarak, hizmet veren kişi ve tesisi kaliteli şekilde 24 saat esasına göre güvenliğini  sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

Özel  Güvenlik  hizmetleri içerisinde; güven ve huzur ortamını tesis ederek, eğitim, taktik, teknik ve çağdaş teknoloji ile uyumlu hizmet vermek, dinamik düşünce içerisinde yenilikçi, radikal yöntemlerle farklı, profesyonel, proaktif güvenlik elemanları çalıştırmak, ülkemizin önemli kişi ve ekonomik kaynaklarını kanunlar çerçevesinde en üst seviyede korumak, insan haklarına saygılı, ahlaki değerlere önem veren, etik kurallara uyan cesur, inançlı, sorumlu yüksek kaliteli şirket olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Güvenirlilik, duyarlılık, müşteri odaklılık, açıklık, çözüm odaklılık, tutkulu olmak, esneklik.

Güvenirlilik:  Dürüst çalışma anlayışı ve iş ahlakına uygun davranarak beklentilere zamanında yanıt vermek, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve verdiğimiz sözü yerine getirmek.

Duyarlılık (insana ve çevreye): Kurumsal ve kişisel sosyal bilincimizle, çözümlerimizi  ve kaynaklarımızı verimli kullanarak insana, bilgiye, emeğe ve çevreye duyarlı ve saygılı olmak.

Müşteri odaklılık:   Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak, sadece iş ortağından  doğan yükümlülükleri yerine getirmenin ötesinde, yapıcı tutumlar sergileyerek, müşterimizin memnuniyetinde sürekliliği sağlamak.

Açıklık (şeffaflık):  İletişimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, şeffaf, adil ve dürüst  olmak.

Çözüm odaklılık:  Profesyonel anlayış ve ekip çalışmasına inancımız ile etkin ve hızlı hizmetler sunmak, önerilen ve alınan kararlara sağduyu ile yaklaşmak.

Tutkulu olmak: Tüm çalışanlarımızın, kaynaklarımıza, çözümlerimize ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarının  bilincinde hareket ederek yarattığı sinerji ile hedefimize ulaşmada inançlı olmak, fark yaratmak, çalışan memnuniyetini müşteri memnuniyetine dönüştürmek.

Esneklik:  Yönetimimizin önyargısız yaklaşıma verdiği önem ile mesleki ve kurumsal değerlerden ödün vermeden, proaktif düşünerek çalışanlarımızın çözüme odaklı öneriler geliştirmesi, uygulaması ve inisiyatif almasına fırsat tanımak.